نکات مهم در کاهش مصرف برق یخچال و فریزر

در زمان خرید یخچال یا فریزر، شما باید به نکاتی توجه داشته باشید تا خرید شما مناسب و بهترین باشد. اما دقت، تنها در زمان خرید کافی نیست بلکه در مدت زمانی که شما در منزل خود از آن یخچال و فریزر نگهداری می کنید نیز باید نکاتی را در نظر داشته باشید تا آسیبی …